لیست کارهای در دست اقدم

لیست کارهای من (قابل ویرایش)

  • بررسی نواقص سایت انجام شد
  • ارسال فاکتور فروش برای مشتریان در حال بررسی
  • تحویل پروژه جدید به مشتریان دو روز
  • بررسی نواقص قالب سایت با تیم آروی دیزاین امروز
  • خرید کالا های ضروری دفتر کار الان!